September 21st, 2015

Киев

Ядерный убийца спутников: вернется ли оружие холодной войны?

Докладная записка, подготовленная 50 лет назад для премьер-министра Великобритании, раскрывает одну из тайн холодной войны. Но где гарантии, что нечто подобное тому. что описано в ней, не случится в наши дни? Корреспондент BBC Future предпринимает попытку дать ответ на этот вопрос.

10 сентября 1962 года меморандум исключительной важности лег на стол британского премьер-министра Гарольда Макмиллана. Секретный документ содержал подробный отчет о событиях, которые привели к отказу первого спутника Соединенного Королевства, Ariel-1.


Читать Дальше


Украина герб

Українські націоналісти в підручниках незалежної України. 1991 — 2012

Упродовж 1991–2012 років непоодинокими були випадки, коли на зміст підручників впливали не досягнення історіографії, а політичні погляди очільника освітнього відомства. Проте загалом українська шкільна історична література поступово позбавляється радянських кліше і формує власний погляд на історію націоналістичного руху.

Розвіюючи туман радянщини

Створення програм, підручників та навчальних посібників з історії та одночасно становлення змісту шкільної історичної освіти відбувалося у чотири періоди: 1) 1991–1995 роки; 2) 1996–2000 роки.; 3) 2001–2005 роки.; 4)  2006–2012 роки.

Кожен з цих періодів мав свої особливості щодо побудови змісту навчального матеріалу, включення замовчуваних у радянські часи сторінок історії українського народу, зміни акцентів у викладанні певних тем, вдосконалення підручників тощо.

Змістовим компонентом курсу історії України у перший період становлення змісту шкільної історичної освіти став український націоналістичний рух. За радянських часів таке явище як “український націоналізм” не мало право входити до змісту курсів з історії.

Лише на початку 90‑х років ХХ століття, вперше у підручниках з історії України з’являється інформація про діяльність Організації українських націоналістів (ОУН), але з притаманними радянській історіографії негативними оцінками.

Collapse )